Witlofwortelen

Door Agri Link BV wordt een perceelkeuze gemaakt. Al onze percelen worden getoetst door onafhankelijk adviseurs. Wanneer het perceel aan alle eisen betreffende ras en trektijd van de witlofwortelen voldoet wordt er een koopovereenkomst tussen witloftrekker en akkerbouwer opgesteld. Bij iedere koopovereenkomst zit een teeltovereenkomst.

Indien gewenst wordt het perceel witlofwortelen gedurende het groeiseizoen begeleid door onafhankelijke teeltadviseurs. Voor de oogst vindt een wortelanalyse van de witlofwortelen plaats, voldoet deze aan de gestelde waardes dan gaan we over tot de oogst.

De witlofwortelen worden na de oogst vervoerd naar een sorteerstation waar deze worden ontgrond en in de gewenste maat gesorteerd worden. Na sortering worden de witlofwortelen direct naar de koelcellen gebracht waar ze bij de optimale temperatuur en luchtvochtigheid bewaard worden.