Werkwijze

In- en verkoop bemiddeling van witlofwortelen, winterwortelen en knolselderij.
Wij contracteren voor de aanvang van het groeiseizoen geschikte percelen en kopen gedurende het groei- en bewaarseizoen in opdracht van onze afnemers. Wij volgen en begeleiden met externe onafhankelijk adviseurs de teelt, regelen de logistiek en waar gewenst zorgen we voor de geschikte bewaring.

Hiernaast verzorgen we de gehele facturering en dragen we zorg voor de betaling. Dit alles op een heldere transparante manier.